Zasady dostosowania recepty/dokumentu realizacji recepty do obsługi osób z Ukrainy

Dokument recepty / recepty refundowanej

1. Identyfikatory dokumentów potwierdzających tożsamość obywateli Ukrainy

Rozszerzona została lista rodzajów identyfikatorów dokumentów potwierdzających tożsamość osób z Ukrainy. Nowa lista rodzajów identyfikatorów dokumentów potwierdzających tożsamość zawiera:

  • 2.16.840.1.113883.4.330.804 – Identyfikator paszportu Ukrainy
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.2.804 – Identyfikator numeru dowodu osobistego w Ukrainie
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.3.804 – Identyfikator prawa jazdy w Ukrainie
  • 2.16.840.1.113883.3.4424.1.8.616 – Numer Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca w Polsce (TZTC)

2. Wystawianie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy

Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla osoby z Ukrainy, która legalnie przekroczyła granicę RP od 24 lutego 2022 r., po spełnieniu następujących warunków technicznych w dokumencie recepty:

  1. Użycie jednego z w/w identyfikatorów dokumentu tożsamości lub nadanego tej osobie nr PESEL.
  2. Zastosowanie uprawnienia dodatkowego “IN” (W przypadku obywatela Ukrainy z nadanym już nr PESEL, również należy zastosować uprawnienie dodatkowe “IN” ponieważ ta osoba nie będzie miała statusu ubezpieczonego w systemie EWUŚ).
  3. Brak wskazania identyfikatora płatnika usługobiorcy (analogicznie jak dla osób z numerem PESEL).
  4. BRAK użycia szablonu wskazującego na dokument potwierdzający prawo do świadczeń (2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59 – tego, którego używa się przekazania nr karty EKUZ dla obcokrajowców).

Zastosowanie powyższych warunków skutkuje brakiem błędu reguły REG.WER.2671, która kontroluje wskazanie dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń.

3. Recepta refundowana dla dziecka nieposiadającego dokumentu tożsamości.

Możliwe jest wystawienie recepty refundowanej dla dziecka nieposiadającego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w przypadku, gdy możliwe jest wskazanie opiekuna, który spełnia w/w warunki dot. rodzajów dokumentów potwierdzających tożsamość.

W takiej sytuacji identyfikatorem dziecka może być tylko identyfikator techniczny w gałęzi wystawcy (root: 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{id_wystawcy}.17.1). W zakresie danych pacjenta (dziecka) zaleca się o ile to możliwe podanie danych: imię nazwisko, data urodzenia, płeć, dane adresowe oraz kontaktowe. Natomiast, w danych opiekuna należy użyć jednego z w/w identyfikatorów dokumentów tożsamości Ukrainy, lub nr PESEL, oraz analogicznie zastosować w/w zasady dot. uprawnienia dodatkowego “IN” oraz niestosowania szablonu 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.59.

Dokument realizacji recepty

Dla dokumentu realizacji recepty stosuje się te same zasady jak wyżej wymienione dla recepty.

Gotowość systemu

Wersja e-recepty obsługującą w/w zmiany jest już dostępna zarówno na środowisku produkcyjnym jak i integracyjnym wraz z aktualizacją dokumentacji integracyjnej w zakresie biznesowego opisu usługi.