Wsparcie finansowe

Na pomoc Ukrainie!
Polski Czerwony Krzyż

Zbiórka zorganizowana przez Polski Czerwony Krzyż

SOS Ukraina
Polska Akcja Humanitarna

Zbiórka zorganizowana przez Polską Akcję Humanitarną

SOS Ukraina
Polska Misja Medyczna

Zbiórka zorganizowana przez Polską Misję Medyczną

Pomoc Ukrainie
farmaceuci.org

Zbiórka zorganizowana przez farmaceuci.org

Pomoc dla Ukrainy
Caritas Polska

Zbiórka zorganizowana przez Caritas Polska